Zalo: 0909.419377 - 0909.472438    Hẻm 3 Nguyễn Văn Săng, Tân Phú, TP HCM

- Cung cấp phôi giấy chuyển nhiệt in sẵn.

- Cung cấp phôi decal chuyển nhiệt cắt sẵn, logo.

- Cung cấp phôi decal in hình (chống nhiễm màu).